Kierunki

Kursor

> Kierunki

01/19/2017

Wybierz coś dla siebie:

Technik farmaceutyczny - 2 lata

Technik elektroradiolog - 2,5 roku

Ortoptystka- 2 lata

Protetyk słuchu - 2 lata

Technik eksploatacji portów i terminali - 2 lata

Technik elektroniki i informatyki medycznej- 2 lata 

Opiekunka dziecięca - 2 lata

Higienistka stomatologiczna - 2 lata

Technik Masażysta - 2 lata

Terapia zajęciowa - 2 lata

Technik dentystyczny - 2,5 roku

Asystentka stomatologiczna - 1 rok

Opiekun Medyczny - 1 rok

Asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok

Technik usług kosmetycznych - 2 lata

Technik administracji

Technik BHP (1,5 roku)

Niepubliczne LO dla dorosłych (3 lata)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Nabór do wszystkich szkół policealnych przy Centrum Kształcenia Plejada trwa cały rok. Wybierz miasto ,w którym chcesz się uczyć

więcej

Kursy

Kursor

Kursy

Europejskie Centrum Kształcenia prowadzi działalność szkoleniową od 2001 roku. Kursy i szkolenia odbywaja się w naszej siedzibie

więcej