Aktualności

Kursor

> PRACA W BERLINIE

04/08/2014

DRODZY PAŃSTWO!!!

Nasza Szkoła współpracuje z niemiecką firmą, która chętnie zatrudnia absolwentów Naszej Szkoły w zawodzie

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA oraz HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA.

http://easyassist.de/polski/

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej