Aktualności

Kursor

> ZMIANA LOKALIZACJI SEKRETARIATU

11/02/2015

Informujemy, iż od 4 listopada 2015r. Sekretariat Szkoły Centrum Kształcenia Plejada zmienia swoją lokalizację!!!

NASZ NOWY ADRES:

ul. Jatkowa 4 (naprzeciwko salonu PLAY)

W związku ze zmianą lokalizacji sekretariatu prosimy kontaktować się ze szkołą pod numerem tel. 669 477 677

Telefon stacjonarny jest nieaktywny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej