Aktualności

Kursor

> plany zajęć na zjazd 20-21-22.04.2018r.

09/05/2017

UWAGA!!!

plany zajęć na zjazd

 20-21-22.04.2018r. są dostępne po zalogowaniu w panelu UCZEŃ zakładka Plany zajęć.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej