Aktualności

Kursor

> Terminarz zjazdów 2017/2018 oraz plany zajęć na zjazdy 19-20-21.01.2018r.

09/05/2017

UWAGA!!!

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków na semestr            jesienny 2017/2018 oraz plany zajęć na zjazdy

 19-20.01.2018r. są dostępne po zalogowaniu w panelu UCZEŃ zakładka Plany zajęć.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej