Kierunki

Kursor

> Technik hotelarstwa - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Technik hotelarstwa - kwalifikacyjny kurs zawodowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik hotelarstwa

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik hotelarstwa: planuje, oferuje, nadzoruje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową, współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

Praca: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska oraz na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w  2-letnim cyklu nauczania:

1. Podstawy hotelarstwa.

2. Działalność recepcji.

3. Organizacja pracy służby pięter.

4. Obsługa konsumenta.

5. Usługi dodatkowe w hotelarstwie.

6. Marketing usług hotelarskich.

7. Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

8. Język angielski zawodowy.

9. Pracownia hotelarska.

10. Pracownia obsługi konsumenta.

11. Pracownia obsługi informatycznej.

12. Podstawy przedsiębiorczości.

13. Praktyka zawodowa - 8 tygodni (320 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej