Kierunki

Kursor

> Technik informatyk- czesne 0 zł

Technik informatyk- czesne 0 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik informatyk
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik informatyk: zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Praca: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1.Systemy operacyjne.

2. Urządzenia techniki komputerowej.

3. Sieci komputerowe.

4. Witryny i aplikacje internetowe.

5. Systemy baz danych.

6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej.

7. Język angielski zawodowy w branży informatycznej.

8. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej.

9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi.

10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.

11. Administracja bazami danych.

12. Programowanie aplikacji internetowych.

13. Podstawy przedsiębiorczości.

14. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej