Kierunki

Kursor

> Technik logistyk - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Technik logistyk - kwalifikacyjny kurs zawodowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik logistyk
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik logistyk: zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Praca: W wielu branżach poszukiwani są logistycy m. in. w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach oraz w telekomunikacji. Absowenci mogą również podjąć pracę w firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i zagranicznej.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej