Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

Technik masażysta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik masażysta

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik masażysta: wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych. Absowent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem różych form i technik masażu

Nasi absolwenci przygotowani są do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;

2) wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego;

3) wykonywania masażu sportowego;

4) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;

5) wykonywania masażu punktowego

6) wykonywania drenażu limfatycznego

7) stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,

8) obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu,

9) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Praca: przychodnie rehabilitacyjne, szpitale, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, SPA, kluby sport

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1.Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.

2. Język obcy w ochronie zdrowia.

3. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia.

4. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia.

5. Język migowy.

6. Teoretyczne podstawy masażu.

7. Anatomia z fizjologią.

8. Zarys fizjoterapii.

9. Zagadnienia kliniczne w masażu.

10. Masaż.

11. Fizjoterapia.

12. Anatomia topograficzna.

13. Podstawy przedsiębiorczości.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej