Kierunki

Kursor

> Technik rachunkowości- czesne 0 zł

Technik rachunkowości- czesne 0 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik rachunkowości
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Praca: zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe, banki. Może pracować jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1.Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej.

2. Język obcy w rachunkowości.

3. Rachunkowość finansowa.

4. Wynagrodzenia i podatki.

5. Biuro rachunkowe.

6. Dokumentacja biurowa.

7. Biuro wynagrodzeń i podatków.

8. Podstawy przedsiębiorczości.

9. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej