Kierunki

Kursor

> Technik usług kosmetycznych- czesne 0 zł

Technik usług kosmetycznych- czesne 0 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik usług kosmetycznych
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik usług kosmetycznych: absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Praca: Zawód stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Zawód daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które wśród najlepszych absolwentów tego właśnie kierunku poszukują kadry. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1.Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym.

2. Język obcy w kosmetyce.

3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce.

4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu.

5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała.

6. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu.

7. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

8. Podstawy przedsiębiorczości.

9. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej