Kierunki

Kursor

> Technik usług fryzjerskich- kwalifikacyjny kurs zawodowy

Technik usług fryzjerskich- kwalifikacyjny kurs zawodowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika usług fryzjerskich. Ukończenie tego kursu umozliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgowa komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystapić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

- mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich

- posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje technika usług fryzjerskich i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zawód technik usług fryzjerskich podzielony jest na 2 kwalifikacje:

- wykonywanie zabiegów fryzjerskich (K1)- nauka trwa 3 semestry

-projektowanie fryzur (K2)- nauka trwa 1 semestr

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-zabiegów pielęgnacyjnych włosów

-zabiegów chemicznych włosów

-strzyżenia włosów

-stylizacji fryzur

-projektów fryzur

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich mogą znaleźć zatrudnienie w:

-zakładach i salonach fryzjerskich

-teatrach

-filharmoniach

-wytwórniach filmowych

-stacjach telewizyjnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1.Podstawy fryzjerstwa.

2. Techniki fryzjerskie.

3. Wizualizacja wizerunku.

4. Organizacja salonu fryzjerskiego.

5. Język obcy we fryzjerstwie.

6. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur.

7. Wizualizacja we fryzjerstwie.

8. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej