Kierunki

Kursor

> Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas trwania nauki: 1 rok

Nauczysz się m.in.

przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych

przygotowywać pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne)

asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych, pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.)

obsługiwać sprzęt diagnostyczny (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczy (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdujący się w gabinecieprzechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne, narzędzia i sprzęt stosowany w gabinecie dentystycznym

prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznegokomunikować się z pacjentem

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej