Kierunki

Kursor

> Opiekunka dziecięca- nowy kierunek !!

Opiekunka dziecięca- nowy kierunek !!

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Podbudowa: Ukończona szkoła średnia

 nauczysz się:

wychowania dziecka, pielęgnowania dziecka, wychowania technicznego i plastycznego, zabaw stymulujących, pierwszej pomocy przedmedycznej,podstaw przedsiębiorczości.

 

Absolwenci  mogą pracować w:

 żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej