Kierunki

Kursor

> Florysta- nowy kierunek!!!

Florysta- nowy kierunek!!!

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

system: zaoczny

Nauczysz się:

zasad tworzenia kompozycji plastycznych i sposobów zagospodarowania przestrzeni przy dekoracji wnętrzwykonywać projekty dekoracji roślinnych, pielęgnować kwiaty cięte i doniczkowe, przygotowywać materiał roślinny, susz i sztuczne rośliny do wykonywania dekoracji, stosować rośliny cięte do tworzenia bukietów i kompozycji w koszach, wazonach i innych naczyniach, wykonywać dekoracje z materiałów stosowanych we florystyce, tworzyć kompozycje roślinno-dekoracyjne na różne potrzeby, stylizować wnętrza hoteli, biur, sklepów, rezydencji, kościołów, mieszkań, stoisk targowych itp. stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe, utrwalać rośliny różnymi metodami, dbać o wizualną oprawę uroczystości m.in. ślubów, wesel, pogrzebów, jubileuszów,  konferencjiprzygotowywać wystawy roślinne

Możliwości zatrudnienia:

w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej