Kierunki

Kursor

> Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dekontaminacyjnych, obejmujących także czynności wytwórcze produktu sterylnego. Technik sterylizacji jest również odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję, i sterylizację sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Komplementuje instrumenty chirurgiczne do zestawów zabiegowych, kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne  do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz odpowiednio dobiera metody dezynfekcji i sterylizacji , przygotowuje odpowiednie roztwory użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu.

Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry)

Perspektywy zatrudnienia: publiczne  i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej