Kursy

Kursor

> PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Zakres 12-godzinnego szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.      Budowa ciała i jego funkcje
2.      Badania i reanimacja chorego
3.      Urazy
4.      Opieka medyczna nad uratowanymi osobami
                                                                                                                     
                                                               
 CENA: 130zł*                                                                  
 * cena przy minimum 6 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe
 
  

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej