Kursy

Kursor

> TIPSY- METODA ŻELOWA

TIPSY- METODA ŻELOWA

Celem kursu jest poznanie od podstaw techniki i nabycia umiejętności przedłużania  paznokci metodą żelową


Zakres tematyczny 36 - godzinnego kursu  obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady higieny przy wykonywaniu manicure oraz przedłużania paznokci

2. Metody i formy sterylizacji i dezynfekcji

3. Budowa paznokcia

4. Choroby paznokci

5. Zasady wykonywania zabiegu manicure

6. Przedłużanie paznokci metodą żelową

7. Odnowa

 

CENA  500 zł*

* cena przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej