Kursy

Kursor

> Język angielski dla początkujących

Zakres tematyczny obejmuje 80 godzin:

- przedstawianie się

- powitania

- duże liczebniki

- umawianie się na spotkania

- często wykonywane czynności

- opis miejsc

- udzielanie informacji

- udzielanie instrukcji

- słownictwo związane z jedzeniem

- określenie ilości

- wyrażanie próśb

- wskazywanie kierunków

- daty

- opisywanie ludzi

- rodzina

- opis miejsca zamieszkania

- wyrażania planów na przyszłość

- Present Simple, Present Continusus, Past Simple, itd.

 

Pracujemy na książkach:

New English File Elementary wydawnictwo Oxford

 

Cena 700zł przy 4 osobach
Cena 650zł powyżej 4 osób

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej