Kursy

Kursor

> MASAŻ KLASYCZNY I STOPNIA

MASAŻ KLASYCZNY I  STOPNIA

Celem kursu jest przygotowanie do wykonania masażu pielęgnacyjnego osób zdrowych. Zakres tematyczny kursu obejmuje podstawy budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, teoretyczne wiadomości na temat metodyki i fizjologii masażu klasycznego, praktyczne umiejetności wykonywania masażu klasycznego.

Masaż klasyczny I stopnia

Zakres tematyczny 65 godzinnego kursu obejmuje:

1. Podstawy anatomii

2. Pomoc doraźna

3. Teoria masażu

4. Praktyczne umiejetności wykonywania masażu klasycznego

 

 Cena.700 zł*

* cena przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej