Kursy

Kursor

> MASAŻ II STOPNIA

MASAŻ II STOPNIA


Zakres tematyczny kursu obejmuje podstawy budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, teoretyczne wiadomości na temat metodyki i fizjologii masażu klasycznego, izometrycznego, segmentarnego, praktyczne umiejetności wykonywania masażu.

Masaż klasyczny II stopnia

Zakres tematyczny 100 godzinnego kursu obejmuje:

1. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii

2. Masaż klasyczny, podstawowy i sportowy

3. Masaż izometryczny

4. Masaż kontralateralny

5. Masaż segmentarny

6. Drenaż limfatyczny

7. Wybrane zagadnienia z patologii

8. Wybrane zagadnienia z kinezyterapii

9. Wybrane zagadnienia z terapii manualnej

 

 Cena 1.000 zł*

 * przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej