Kursy

Kursor

> ZUS płatnik

ZUS płatnik

Zakres tematyczny 15 godzinnego szkolenia obejmuje:

1. Omówienie aktualnej wersji programu Płatnik. Różnice między aktualną wersją a starym programem płatnik.

2. Omówienie dostępnych źródeł informacji o programie płatnik na stronach www.

3. Instalacja programu – na bazie Access oraz na bazie SQL

4. Omówienie szaty graficznej programu:

5. Wstępne omówienie parametrów programu

6. Rozpoczęcie pracy z programem płatnik

7. rejestracja Płatnika: osoba prywatna, osoba prawna

8. rejestracja ubezpieczonego (np. ZUS ZUA, ZUS ZWUA)

9. wprowadzanie dokumentów (RSA, RZA, DRA)

10. zakładanie paczek dokumentów, wydruk dokumentów

11. Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną

 CENA: 200zł*

* cena przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej