Kursy

Kursor

> KSIĘGOWY POCZĄTKUJACY

KSIĘGOWY POCZĄTKUJACY

Jeżeli interesuje Cię zawód księgowego lub chciałbyś poznać lepiej zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu:
wtorek
środa
czwartek
w godzinach od 16:00 do 19:55

Zakres tematyczny 50 godzinnego kursu obejmuje następujące zagadnienia:


1. Podstawowe zagadnienie z rachunkowości w gospodarce rynkowej.

2. Koszty działalności jednostki gospodarczej.

3. Konto księgowe.

4. Obrót pieniężny.

5. Majątek trwały; obrót materiałowy; obrót towarowy; obrót wyrobami gotowymi.

6. Rozrachunki.

7. Inwentaryzacja.

8. Bilans, wynik finansowy; sprawozdawczość finansowa.

9. Księgowość uproszczona.

10. Rozliczenia z budżetem (podatki i składki ZUS).

11. Zastosowanie informatyki w księgowości firmy (np. program Płatnik)

CENA 480 zł*

* cena przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej