Kursy

Kursor

> ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu:
- wtorki
- czwartki
w godzinach od 16:45 do 19:45

Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu obejmuje:

1. Indywidualizacja wywierania wpływu w zarządzaniu

2. Kierowanie i zarządzanie personelem

3. Kreatywny menadżer

4. Jak zostać liderem?

5. Twórcze przewodzenie ludziom

CENA 400 zł*

* cena przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej