Rekrutacja

Kursor

> Rekrutacja

08/10/2018

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 3 zdjęcia
- podanie / kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

Formularz zgłoszeniowy

CIEKAWE PROMOCJE WE WSZYSTKICH NASZYCH PLACÓWKACH!!!

BEZPŁATNE ZAŚWIADCZENIA I LEGITYMACJE!!!

POMYŚL O SOBIE- NIE PRZEGAP SZANSY!!!

TERMINY NABORU:
I- do 15 września
II- do 15 lutego

SZCZEGÓŁKOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU UZYSKAJĄ PAŃSTWO W PLACÓWCE NASZEJ SZKOŁY.