Aktualności

Kursor

> Wyniki Egzaminu Zawodowego

08/25/2017

Kochani słuchacze, absolwenci pamiętajcie, że od dnia dzisiejszego można sprawdzić wyniki Egzaminu Zawodowego :)

Dla przypomnienia:

www.oke.gda.pl
* serwis OKE
* dla uczniów

- login: PESEL
-hasło: kod otrzymany na egzaminie

Życzymy sobie i Wam 100% zdawalności :) :) :)