Aktualności

Kursor

> Deklaracja przystąpienia do Egzaminu Zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2018r.

12/11/2017

UWAGA !!!

Słuchacze na kierunkach:

- Opiekun medyczny sem I

- Bhp sem II

- Rachunkowość sem I, III

- Higienistka stomatologiczna sem III

- Kosmetyka sem I, III

- Masaż sem III

- Terapia sem III

- Opiekunka dziecięca sem III

- Asystentka stomatologiczna sem I

Przypominamy, że do 20 grudnia 2017r. należy złożyć deklarację przystąpienia do Egzaminu Zawodowego

w sesji czerwiec/lipiec 2018r.

Deklaracje będą rozdawane przez opiekunów grup

oraz dostępne w sekretariacie szkoły.