Kierunki

Kursor

> Technik administracji

Technik administracji

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Nauka trwa 2 lata

zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i organizowane są w piątki i soboty co 2 tygodnie.

wydajemy zaświadczenia do ZUS i inne.
legitymacje=ZNIŻKI

Zajęcia odbywają się w centrum Wrzeszcza przy Al. Legionów 7 (Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych).

 

Charakterystyka zawodu:

redagowanie pism, sprawozdań, korespondencji, sporządzanie protokołów umowy o pracę, wynagrodzenia, klasyfikacja i segregacja informacji, sporządzanie projeków umów, decyzji, regulaminów, posługiwanie się dokumentacją księgową itp.

 

Absolwenci po tym kierunku znajdą pracę w instytucjach administracyjnych i gospodarczych m. in:

w urzędach miejsckich, powiatowych, gminnych, itp., urzędach skarbowych, podmiotach gospodarczych firmach ubezpieczeniowych, bankach.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej