Kierunki

Kursor

> Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Nauka trwa 2 lata

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i organizowane są w piątki i soboty co 2 tygodnie.

Wydajemy zaświadczenia ZUS i inne.
legitymacje=ZNIŻKI

Zajęcia odbywają się w centrum Wrzeszcza przy Al. Legionów 7 (Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomiacznych)

 

Charakterystyka zawodu:

prowadzenie transakcji finansowych,wykonywanie różnego rodzaju rozliczeń, bilansów, raportów finansowych,przeprowadzanie analiz majątku i rachunku strat i zysków,sporządzanie sprawozdań finansowych,rozliczanie firm z podatków.

 

Absolwenci kończący ten kierunek mają duże możliwości pracy w:

działach finansowo-księgowych:

bankachfirmach ubezpieczeniowych,Urzędach Skarbowych,

oraz w innych firmach m. in. jako:

księgowy,
specjalista ds. finansów,
specjalista ds. kadr i płac.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej