Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas trwania:
- 1 rok

System: zaoczny


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale itp.

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
- podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
- anatomia, fizjologia i patologia
- zdrowie publiczne
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
- pracownia zabiegów higienicznych
- podstawy prawa i ekonomiki
- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowaRekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej