Kierunki

Kursor

> Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

Nauka trwa 2 lata

system: zaoczny

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:                            gabinetach kosmetycznych,gabinetach odnowy biologicznej,firmach kosmetycznych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej