Kierunki

Kursor

> Technik ortopeda

Technik ortopeda

Czas nauki: 2 lata

system: stacjonarny

Absolwent zawodu technik ortopeda potrafi m.in.: projektować przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, planować i realizować zadania z zakresu zaopatrzenia pacjenta w przedmioty ortopedyczne, nawiązać kontakt z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem, wykorzystywać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, pobierać miary, wykonywać odlewy gipsowe, posługiwać się dokumnetacją lekarsko-techniczną.

Perspektywy zatrudnienia:

Przychodnie chirurgiczne, przychodnie rehabilitacyjne, warsztaty ortopedyczne znajdujące sie na terenie szpitala, zaklady produkcyjne produkujące części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych, Oddziały chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej