Kierunki

Kursor

> Technik dentystyczny

Technik dentystyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Protetyk może szukać pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub otworzyć prywatny gabinet. Od tego, którą drogę wybierze zależą też czas pracy i zarobki.

Przedmioty:technika dentystyczna, ortodoncja, anatomia z fizjologią, materiałoznawstwo, modelarstwo, pracownia techniki dentystycznej, pracownia techniki ortodontycznej, podstawy przedsiębiorczości.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej