Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

Technik masażysta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym po którym słuchacz otrzymuje Dyplom z prawem do samodzielnego wykonywania pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym: piątki po południu i soboty.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i zgodę Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów - magistrów i doktorów posiadających wspaniałe przygotowanie pedagogiczne i kliniczne oraz bogate doświadczenie zawodowe .
Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone  pracownie masażu.
Nasi absolwenci są wysoko cenionymi specjalistami w zakresie masażu i znajdują zatrudnienie zarówno w regionie zamieszkania jak i za granicą .


Nauczymy Cię:

wykonywać masaż klasyczny i segmentarny,
wykonywać drenaż limfatyczny,
wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny,
wykonywać masaż punktowy,
stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
obslugiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
współpracować w zespole terapeutycznym, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
udzielać pierwszej pomocy podczas zagrożenia zdrowia i życia,
postepować zgodnie z zasadami etyki.                    

   

 Więcej na temat tego kierunku można przeczytać w artykułach zamieszczonych na portalu trojmiasto.pl:
 

http://nauka.trojmiasto.pl/Zawody-przyszlosci-na-wyciagniecie-reki-n29600.html

 

Nasz słuchacz z  zamiłowania do Masażu i Internetu stworzył największy portal internetowy, na który serdecznie ZAPRASZAMY!!!

Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotyczące spa, wellness i odnowy biologicznej. !!!

http://e-masaz.pl/

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej