Kierunki

Kursor

> Technik geodeta

Technik geodeta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Nauka trwa 2 lata

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i organizowane są w piątki i soboty co 2 tygodnie.

wydajemy zaświadczenia do ZUS i inne.
legitymacje=ZNIŻKI

Zajęcia odbywają się w centrum Wrzeszcza przy Al. Legionów 7 (Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych).

 

Charakterystyka zawodu:

wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu, geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków i innych budowli, wykonywanie rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości, opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

 

Perspektywy pracy:

w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach drogowych, biurach projektów, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej