Kierunki

Kursor

> Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma: wieczorowo (zajęcia 2x w tygodniu)

Podbudowa: Ukończona szkoła średnia

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe


Atrakcyjna praca dla osób w każdym wieku!

 

U nas nauczysz się:

wychowania dziecka, pielęgnowania dziecka, wychowania technicznego i plastycznego, zabaw stymulujących, pierwszej pomocy przedmedycznej,podstaw przedsiębiorczości.

 

Absolwenci  mogą pracować w:

 żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej