Kierunki

Kursor

> Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

- Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

- System: zaoczny (piątki i soboty co 2 tygodnie)

- Nauka kończy się egzaminem zawodowym

- Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe

 

Zadania opiekunki środowiskowej:

udzielanie pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia, pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie, pielęgnacja oraz dbałość o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.

 

Możliwość zatrudnienia:

MOPS, DPS, Dom Samotnej Matki, Środowisko domowe podopiecznych, własna działalność gospodarcza itp.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej