Kursy

Kursor

> Kadrowo płacowy

Kadrowo płacowy

Zakres tematyczny 50 godzinnego kursu:

Podstawy prawne zawieranie umów o pracę:

Organizacja pracy działu personalnego

Prowadzanie dokumentacji pracowniczej

Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:

Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowy

Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS

Obsługa programu "Płatnik"

CENA W PROMOCJI ZIMOWEJ: 600ZŁ 
Cena poza promocją 1200zł

 

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach 16.45-20.40

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej