Kursy

Kursor

> Kurs języka niemieckiego dla opiekunów medycznych

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów medycznych


Program kursu obejmuje:

terminologię medyczną, zwroty niezbędne w kontakcie z pacjentem (wywiad medyczny, porady, zabiegi medyczne, dysfunkcje, choroby), zwroty niebędne w rozmowie z pracodawcą, informacje na temat struktury niemieckiej służby medycznej.

cena uzależniona od ilości chętnych (ok. 400zł, 30 godz.)

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości  50 zł !

*I rata płatna do dnia 20 października, II rata płatna do dnia 20 listopada, III rata płatna do dnia 10 grudnia, IV rata płatna do dnia 10 stycznia.


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej