Kursy

Kursor

> Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godz. 1645-2040.

 

Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu:

Indywidualizacja wywierania wpływu w zarządzaniu

Kierowanie i zarządzanie personelem

Kreatywny menadżer 

Jak zostać liderem?

Twórcze przewodzenie ludziom

 CENA: 400ZŁ/ cena poza promicją 790zł

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej