Kursy

Kursor

> Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godz. 1645-2040.

 

Zakres tematyczny 15 godzinnego  szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Zrozumienie swoich relacji z grupą, doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi, nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi, rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze, doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym, poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem, zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów, rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

CENA: 200zł / poza promocją 450zł

 

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej