Kursy

Kursor

> ZUS płatnik

ZUS płatnik

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godz. 1645-2040.

 

Zakres tematyczny 15 godzinnego kursu:

Omówienie aktualnej wersji programu Płatnik. Różnice między aktualną wersją a starym programem płatnik.

Omówienie dostępnych źródeł informacji o programie płatnik na stronach www.

Instalacja programu – na bazie Access oraz na bazie SQL

Omówienie szaty graficznej programu:

Wstępne omówienie parametrów programu

Rozpoczęcie pracy z programem płatnik

rejestracja Płatnika: osoba prywatna, osoba prawna

rejestracja ubezpieczonego (np. ZUS ZUA, ZUS ZWUA)

wprowadzanie dokumentów (RSA, RZA, DRA)

zakładanie paczek dokumentów, wydruk dokumentów

Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną

 CENA: 200zł

 

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej