Kursy

Kursor

> Kurs języka angielskiego dla opiekunów medycznych

Kurs języka angielskiego dla opiekunów medycznych


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich planujących podjęcie pracy za granicą ze szczególnym ukierunkowaniem na zawody medyczne takie jak: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, sanitariusz, pielęgniarka, opiekunka dziecięca.

 
Program kursu obejmuje:

terminologię medyczną, zwroty niezbędne w kontakcie z pacjentem (wywiad medyczny, porady, zabiegi medyczne, dysfunkcje, choroby), zwroty niebędne w rozmowie z pracodawcą,

Do wyboru:

1) minimalny

Zajęcia w soboty

po 2 godz. 18.30-19.00 (razem 20 godzin) 

CENA 290 zł, 14,5 zł./godzina

4 raty po 73 zł*

300 zł przy grupie poniżej 10 osób

320 zł przy grupie do 5 osób

Do ceny kursu należy doliczyć 50 zł opłaty wpisowej

Pierwsze zajęcia 27 października

2) podstawowy

Zajęcia we wtorki

po 3 godziny, 18.00-20.15 (razem 30 godzin)

CENA320 zł, 10,6 zł/godzina

4 raty po 80 zł*

350 zł przy grupie poniżej 10 osób

380 zł przy grupie do 5 osób

Do ceny kursu należy doliczyć 50 zł opłaty wpisowej

Pierwsze zajęcia 23 października

3) intensywny

Zajęcia w poniedziałki i czwartki

18.00-19.30 po 2 godz. (razem 40 godzin)

CENA 360 zł ,9zł/godzina

4 raty po 90 zł.*

380 zł przy grupie poniżej 10 osób

480 zł przy grupie do 5 osób

Do ceny kursu należy doliczyć 50 zł opłaty wpisowej

Pierwsze zajęcia 22 października

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości  50 zł najpóźniej do dnia  17 października !

*I rata płatna do dnia 20 października, II rata płatna do dnia 20 listopada, III rata płatna do dnia 10 grudnia, IV rata płatna do dnia 10 stycznia

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej