Kursy

Kursor

> Sekretarsko-asystencki

Sekretarsko-asystencki
 
Zakres tematyczny 36 godzinnego kursu:

Zasady organizacji biura i sekretariatu. Prawo pracy (kadrowe). Zagadnienia kultury i etyki zawodu. Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej. Komputeryzacja prac biurowych.

 

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godz. 16:45-20:40.

CENA W PROMOCJI: 600zł

Poza promocją: 1200zł

 

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej