Kursy

Kursor

> Język migowy

Język migowy
Zajęcia odbywają się w tygodniu w godz. 16:45-20:40.
 
Zakres tematyczny 40 godzinnego kursu:
Alfabet języka migowego
Znaki statyczne
Znaki dynamiczne
Znaki ideograficzne
Zajęcia praktyczne ponad 400 znaków
 
 CENA: 400zł
 
 

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej