Kursy

Kursor

> Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej
Zakres tematyczny 60 godzinnego kursu:

Typy niepełnosprawności – charakterystyka – diagnoza.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Potrzeby psychiczne i problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych.

Instytucjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym.

Organizacja czasu wolnego.

CENA: 400zł / cena poza promocją 790zł

Kurs pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy medycznej, psychologicznej, społecznej, zawodowej, rodzinnej oraz środowiskowej.

Zajęcia odbywają si w tygodniu w godz. 16:45-20:40i/lub niedziele.

Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej