Uprawnienia

Kursor
Uprawnienia szkoły publicznej

Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" w Gdańsku decyzją Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 19.09.2008r. posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej