Aktualności

Kursor

> PRACA W BERLINIE

04/08/2014

DRODZY PAŃSTWO!!!

Nasza Szkoła współpracuje z niemiecką firmą, która chętnie zatrudnia absolwentów Naszej Szkoły w zawodzie

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA, TECHNIK DENTYSTYCZNY, OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Firma ta załatwia wszystkie formalności, od znalezienia pracy w najlepszych klinikach w Berlinie do podpisania kontraktu.

http://easyassist.de/polski/

E-mail: info@easyassist.de

telefon: 0049 30 260 35 318

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej