Aktualności

Kursor

> Rekrutacja 2017/2018

01/09/2017

Zapisz sie do 10 lutego 2018 r. na semestr zimowy!!!!

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK:


Higienistka stomatologiczna (2 lata) - tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub  zaoczny (zajęcia w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Asystentka stomatologiczna (1 rok) - tryb stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 


Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata po szkole podstawowej i gimnazjum, 2 lata po ZSZ) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 KIERUNEK DARMOWY!!!!!!!!!!!


Opiekun medyczny (1 rok) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 KIERUNEK DARMOWY!!!!!!!!!!!

Opiekun medyczny (Kurs kwalifikacyjny bez wykształcenia średniego) (1 rok) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40

Opiekunka dziecięca (2 lata) - zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40 lub w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 KIERUNEK DARMOWY!!!!!!!!!!!


Technik masażysta (2 lata) - zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40 lub w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40


Technik sterylizacji medycznej (1 rok) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40


Technik usług kosmetycznych (2 lata) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40

Technik administracji (2 lata) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 KIERUNEK DARMOWY!!!!!!!!!!!

Technik rachunkowości (2 lata) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40 KIERUNEK DARMOWY!!!!!!!!!!!

Florysta (1 rok) - zajęcia w piatki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40

Protetyk słuchu (2lata) - zajęcia w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40

Technik ortopeda (2 lata) - zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40

 PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

Do zapisu do liceum:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
- 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja)
- ksero dowodu osobistego

Do zapisu do szkoły policealnej:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury
- 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja)
- ksero dowodu osobistego + dowód do wglądu

Więcej pod nr telefonu 75 648 83 85

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej