Galeria

Kursor
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia Szkoły
Zdjęcia szkoły
Zdjęcia szkoły
Zdjęcia szkoły
rozdanie dyplomów - czerwiec 2012
rozdanie dyplomów - czerwiec 2012
rozdanie dyplomów - czerwiec 2012
przed egzaminem - czerwiec 2012
rozdanie dyplomów - czerwiec 2012
konsultacje w sekretariacie
Opiekun medyczny
sekretariat
Technik usług kosmetycznych - rozdanie świadectw
Opiekunka dziecięca - teatrzyk dla dzieci w przedszkolu
Opiekunka dziecięca - teatrzyk dla dzieci w przedszkolu
Pracownia masażu nr 2
Pracownia masażu
Pracownia sterylizacji medycznej

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej