Kierunki

Kursor

> Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET!

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji . Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy:

- mycie i dezynfekcja manualna narzędzi ,

- przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,

- mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi,

- obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji,

- kontrola procesu mycia,

- kontrola procesu dezynfekcji,

- demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją,

- montaż narzędzi przed sterylizacją,

- kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,

- pakietowanie narzędzi,

- pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,

- przygotowanie pakietów okolicznościowych,

- sterylizacja narzędzi , bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami,

- obsługa sterylizatorów,

- kontrola procesu sterylizacji,

- prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Przedmioty w 1-rocznym cyklu kształcenia:

- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
- Język migowy
- Język obcy zawodowy w branży medycznej
- Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
- Technologia sterylizacji z elementami informatyki
- Wykonywanie dekontaminacji medycznej
- Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
- Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

System: zaoczny (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)
Czas trwania:
- 1 rok  - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej